LEP ISO9001 LEP_ISO14001

LEPSL

Productes Químics i Manteniment

CEMDUR

CEMDUR

ADITIU MORTER I FORMIGÓ

Aplicació
Utilitzant CEMDUR s’aconsegueix major elasticitat i pasta més grassa.
Millor aspecte en la superfície. Augmenta la resistència. Un morter lleugerament hidròfug i anticongelant. Evita l’esquerdament i els huequerones.
Dosificació

Dosar 10 cl de producte per cada 50kg de ciment barrejat amb aigua del pastat.
Emprant CEMDUR no s’ha de barrejar calç. Per a fabricar morter per a envans la proporció és la següent:
1 part de ciment per 8 de sorra.
En arrebossats:1 part de ciment per 6 de sorra.
En arrebossats amb un àrid
de rentada:
1 de ciment per 12 de sorra per a la col·locació de baldosines ,ceràmica,terrat i teules.

Scroll hacia arriba