LEP ISO9001 LEP_ISO14001

LEPSL

Productes Químics i Manteniment

DB DESMOL

DB DESMOL

DESENCOFRANT DESMOLDEIXADOR

Aplicació

Producte dissenyat per a poder ser barrejat amb gas-oil i aplicat sobre fusta ferro.
Facilitant el desencofrat o desmoldeix del formigó.

Dosificació
Les planxes d’encofrat han de ser sòlides, netes i exemptes de qualsevol mena de brutícia DB DESMOL es dilueix en gas-oil en la següent proporció.
Encofrats metàl·lics: 1:5 màxim.
1.10Fusta nova: 1:3 com a màxim.
1:5. Per a fustes no noves com a màxim.
Scroll hacia arriba