LEP ISO9001 LEP_ISO14001

LEPSL

Productes Químics i Manteniment

DB HIDRO

DB HIDRO

HIDROFUGANT DE FORMIGÓ

Aplicació

Producte dissenyat per a poder ser barrejat amb gas-oil i aplicat sobre fusta ferro.
Facilitant el desencofrat o desmoldeix del formigó.

Dosificació
Líquid hidròfuga per a addicionar als morters i formigons als quals impermeabilitza.
Augmenta la resistència al gel.
No despenja, permetent l’aplicació de la quantitat suficient i assegurant la profunditat de penetració.
Scroll hacia arriba