LEP ISO9001 LEP_ISO14001

LEPSL

Productes Químics i Manteniment

DB 500

DB 500

ADDITIU PER A UNIONS DE MORTERS NOUS I ANTICS

Aplicació
Resina adherent en base aigua, especialment formulada per a la unió de formigó nou, vell, maó, pedra natural o artificial, unió d’envans amb pilars, superfícies amb guix, teules etc.
Produeix morters més elàstics i resistents a l’abrasió.
Augmenta la impermeabilitat i millora la resistència a l’abrasió.
Dosificació
Eliminar sals solubles i floridures, greixos i olis, òxids, restes de pintura, etc. Per a capes de imprimació, diluir 1/3 amb aigua. En ponts d’enllaç, barrejar ciment i sorra en proporció 1/1 en volum, com a líquid de pastat afegirà una dissolució de DB-500/aigua=1/2 la quantitat necessària en funció de la consistència desitjada.
En tots els casos s’ha d’emprar capa de imprimació i pont d’enllaç, treballant fresc sobre fresc
Scroll hacia arriba